Абетка

Абетка складається з 28 літер: 5 голосних і 23 приголосних

A a
(а)
B b
(бе)
C c
(це)
Č č
(че)
D d
(де)
Đ đ
(дже)
E e
(е)
F f
(еф)
G g
(ґе)
H h
(ге/га)
I i
(и)
J j
(йот)
K k
(ка)
L l
(ел)
M m
(ем)
N n
(ен)
O o
(о)
P p
(пе)
R r
(ер)
S s
(ес)
Š š
(ша/еш)
T t
(те)
U u
(у)
V v
(ве)
X x
(ха)
Z z
(зе)
Ž ž
(же)
Ƶ ƶ
(дзе)

Правопис

I

 1. Голосні а, е, и, о, уa, e, i, o, u
 2. Приголосні б, в, г, ґ, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, цb, v, h, g, d, z, k, l, m, n, p, r, s, t, f, x, c
 3. Шиплячі приголосні ж, ч, шž, č, š
 4. Знак м'якшення ь → скіпка над пом'якшуваною приголосною:
  • oleńолень
 5. Приголосна йj, завжди м'яка (не пом'якшується)
 6. Літера їji:
  • jižakїжак
  • hajivkaгаївка
  • objizdоб'їзд
 7. Літера щšč:
  • ščurщур

II

 1. На початку слова й після голосних і та иi:
  • ihuanaігуана
  • praistotaпраістота
  • indikиндик
 2. Після приголосних і → пом'якшена приголосна + i:
  • last́ivkaластівка
 3. Йотовані голосні на початку слова, після голосних, апострофа та знака м'якшення є, ю, яje, ju, ja:
  • jenotєнот
  • znajuзнаю
  • śimjaсім'я
 4. Після приголосних є, ю, я → пом'якшена приголосна + e, u, a:
  • majbutńeмайбутнє
  • had́ukaгадюка
  • d́atelдятел

III

 1. Апостроф не використовується:
  • vjazв'яз
 2. Літеросполучення дж, дзđ, ƶ:
  • đḿiĺджміль
  • bđ́ilkaбджілка
  • ƶvonikдзвоник
  • geƶ́ґедзь
 3. На межі префікса і кореня дж, дз, dz:
  • ṕidživitiпідживити
  • v́idznačitiвідзначити

Вживання

Кирилиця Лесівка Приклад
а a акула akula akulaакула
б b бабак babak babakбабак
в v вовк vovk vovkвовк
г h галка halka halkaгалка
ґ g ґава gava gavaґава
д d дуб dub dubдуб
е e ему emu emuему
є je єнот jenot jenotєнот
скіпка + e майбутнє majbutńe majbutńeмайбутнє
ж ž жаба žaba žabaжаба
з z зубр zubr zubrзубр
и i калина kalina kalinaкалина
і i ігуана ihuana ihuanaігуана
скіпка + i ластівка last́ivka last́ivkaластівка
ї ji їжак jižak jižakїжак
й j йорж jorž joržйорж
к k качка kačka kačkaкачка
л l лелека leleka lelekaлелека
м m муха muxa muxaмуха
н n нетопир netopir netopirнетопир
о o орел orel orelорел
п p павич pavič pavičпавич
р r равлик ravlik ravlikравлик
с s собака sobaka sobakaсобака
т t тигр tihr tihrтигр
у u удав udav udavудав
ф f фретка fretka fretkaфретка
х x ховрах xovrax xovraxховрах
ц c цесарка cesarka cesarkaцесарка
ч č чайка čajka čajkaчайка
ш š шпак špak špakшпак
щ šč щур ščur ščurщур
ь скіпка олень oleń oleńолень
ю ju юнак junak junakюнак
скіпка + u гадюка had́uka had́ukaгадюка
я ja яструб jastrub jastrubяструб
скіпка + a дятел d́atel d́atelдятел
дж đ джміль đḿiĺ đḿiĺджміль
дз ƶ ґедзь geƶ́ geƶ́ґедзь